Sebastian Peret

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Peret Sp. z o.o z siedzibą w Mielcu (39-300),
ul. Mała 5, KRS: 0000724030,  NIP: 8172186880, REGON: 369743985.

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@sebastianperet.pl lub adres korespondencyjny Peret Sp. z o.o. ul. Mała 5, 39-300 Mielec.

Bezpieczeństwo przetwarzania

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas najważniejsze, dlatego zgodnie z RODO wdrożyliśmy i utrzymujemy adekwatne do rozpoznanego ryzyka środki organizacyjne i techniczne. Wdrożone zabezpieczenia podlegają cyklicznym przeglądom, a w razie konieczności modyfikacji.

W celu zapewnienia integralności i poufności danych wdrożyliśmy również procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym.

Formularz kontaktowy– cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe które podajesz w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie internetowej https://sebastianperet.pl/kontakt/ przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Korespondencja e-mail w celu uzyskania odpowiedzi przez Klienta – cel i podstawa przetwarzania

Dane osobowe, podane przez Ciebie w korespondencji e-mail w sprawie nawiązania komunikacji i udzielenie odpowiedzi na zapytania, w tym zapytania ofertowego bądź w innej sprawie której dotyczy korespondencja.

Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Newsletter

Dane osobowe, podane przez Ciebie w zapisie na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Tobie treści marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest wyrażone przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Masz prawo do wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.   

Przetwarzanie w celach statystycznych i analitycznych

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych służących poprawieniu jakości działania serwisu i świadczonych w nim usług, a także poprawy jakości usług realizowanych na rzecz klientów.

Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdy momencie przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania.

Kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), jeśli jesteś już klientem Administratora;

Wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Sklepie internetowym lub pozostałych produktów i usług — Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w po zakupie usługi w celu wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówień w Portalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa).

W celu obsługi social media: w tym fanpage w portalu Facebook pod nazwą https://www.facebook.com/PeretSebastian/, i wchodzenia w interakcje z użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

W celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – Na potrzeby świadczenia[KS1]  usług z najwyższą jakością, Administrator tworzy własną bazę danych, która zapewnia mu kontakt z Klientami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

Zarządzania Stroną internetową i stronami Administratora na innych platformach —  Twoje dane osobowe są przetwarzane w celach niezbędnych dla Administratora do zarządzania strona internetową https://sebastianperet.pl/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

Odbiorcy danych osobowych:

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, agencjom marketingowym, agencjom e-commerce, dostawcą usług księgowych, partnerom biznesowym w zakresie współpracy, w tym sponsorom w celu niezbędnym do realizacji usług[KS2] .

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 215.228,00 zł w pełni wpłacony.

Może również zajść konieczność ujawnienia Twoich danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowy poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)

Nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Gdyby jedna było to konieczne nastąpi to wyłącznie poprzez:

 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;

Okres przechowywania danych osobowych (retencja)

W przypadku podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora, Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku gdy, przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania.

W przypadku gdy, podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Tobie następujące prawa;

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • prawo uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, czyli możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody;
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: lub adres korespondencyjny kontakt@sebastianperet.pl lub adres korespondencyjny Peret Sp. z o.o. ul. Mała 5, 39-300 Mielec.

Zmiany polityki prywatności

 • Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 29.04.2022 r.
 • Polityka podlega cyklicznym przeglądom i jeżeli jest to konieczne podlega aktualizacji.

Polityka cookies

Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) to – jak podaje Wikipedia – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Więcej informacji znajdziesz na Wikipedii.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka)
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Firefox
 • Chrome
 • Internet Explorer
 • Opera
 • Safari

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza zwykle producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/